Cô giáo như mẹ hiền

truong mam non nghia dan nghia dan kim dong hung yen
Địa chỉ: KIM ĐỘNG
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Chính quy
  • Điện thoại:
   0967984389
 • Ngô Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Chính quy
  • Điện thoại:
   0346709323
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Tại chức
  • Điện thoại:
   0982765874
 • Trần Thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Chính quy
  • Điện thoại:
   0984160810
 • Lương Thị Thoáng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Chính quy
  • Điện thoại:
   0374254490
  • Email:
   ThoangLT88@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Nâng chuẩn
 • Lưu Thị Thức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Nâng chuẩn
  • Điện thoại:
   0973778300
 • Đào Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Từ xa
  • Điện thoại:
   0962156731
 • Phan Thị Gấm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Chính quy
  • Điện thoại:
   0388975511
 • Trần Thị Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên-Tổ trưởng tổ chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Vừa học vừa làm
  • Điện thoại:
   0986709174
 • Hoàng Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Chính quy
  • Điện thoại:
   0987088971
 • Đinh Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên-Tổ trưởng tổ chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Chính quy
  • Điện thoại:
   0983502881